Kosztorysowanie
linia


powrót do głównej strony

Biegłe kosztorysowanie robót budowlanych jest zajęciem trudnym, wymagającym dużego doświadczenia oraz dobrej znajomości technologii robót, obowiązujących przepisów, zasad przedmiarowania, programów do kosztorysowania, baz katalogowych, cen materiałów budowlanych itp.

Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego dla zamówień publicznych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz.1389). W przypadku pozostałych kosztorysów ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU 2001 nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami), zmieniła obligatoryjne regulacje prawne kalkulacji cen robót budowlanych. Zgodnie z §2 ust. 1 tej ustawy "ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę".

Jak wynika z przytoczonego zapisu metody i podstawy sporządzania tych kosztorysów uzgadniają, lub wskazują takie ustalenia, strony podpisujące umowę o wykonanie robót budowlanych. Jednak ta ogólna dyspozycja prawna jest niewystarczająca dla ustalenia cen obiektów i robót budowlanych, gdzie każda cena powinna być poparta kalkulacją kosztorysową. Powstałą w ten sposób przestrzeń na szczegółowe wytyczne wypełniły specjalizujące się w tej dziedzinie organizacje i firmy. Aktualnie szczegółowy sposób sporządzania tej kalkulacji najczęściej czerpany jest z "Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych" opracowanych przez Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych przy współpracy z wiodącymi ośrodkami i firmami specjalizującymi się w tej dziedzinie a także w konsultacji z Departamentem Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury. Szereg dodatkowych informacji można również znaleźć w prasie fachowej jak np. biuletynach wydawanych przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB czy Ośrodek Promocja Sekocenbud.

Wybierając program, który ma usprawniać codzienną pracę i stanowić inwestycje finansową warto wcześniej przeanalizować jego możliwości i dobrać taki, który możliwie najlepiej spełni nasze wymagania. Poszczególne programy są podobne pod względem funkcjonalności, chociaż różnią się nieco swoimi możliwościami, układem ekranów, opcjami współpracy z innymi aplikacjami, itp. Bardzo pomocne w tym zakresie są darmowe wersje demonstracyjne tych programów, które oferują w tej chwili wszyscy liczący się na rynku producenci tego oprogramowania.
Na naszym rynku budowlanym w zakresie oprogramowania do kosztorysowania panują rodzimi producenci. Wynika to w dużej mierze z często zmieniających się przepisów i dostępu do szerokiej bazy katalogowej. Wśród najpopularniejszych programów można wymienić miedzy innymi:


Więcej informacji na temat podstaw prawnych kosztorysowania, wytycznych środowiskowych, szkoleń, literatury itp. można zneleźć na stronie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.


do góry     powrót do głównej strony